lilla salongen

 

salongen borderEn framtidsdröm – lilla salongen!

 

salongen border

På lilla salongen (aka D-salen) har det i generationer försiggått allehanda spännande möten, kurser och träffar. Den har också huserat ett café som vi ser på bilden nedan, så det är bara att föreställa sig alla de ord, tankar, meningsutbyte, toner och idéer som rört sig genom rummet här. Om väggar kunde tala… Succesivt vill vi ny åter lyfta fram och utveckla lilla salongen. Fina till den, fylla den med böcker & media, och finnas till för att facilitera vid önskemål för olika projekt.

Salongen bjöd in Meri Söderqvist och hennes elever från Tekniskt Program med inriktning samhällsbyggnad och miljö, där arkitektur och inredningsarkitektur är på schemat, att ta fram olika förslag på hänsynsfull renovering utifrån lokalens ursprung, men med blicken framåt. Vi är oerhört glada för att de antog utmaningen och resultaten var fantastiska!

Den 28 maj 2014 ställdes förslagen ut på Salongen för allmän beskådan och omröstning! Samtliga tre grupper hade arbetat fram fantastiska förslag och en vinnare var svår att kora. Detta var en del i Salongens projekt ”Salongen – hundra år av kultur”. Förhoppningen var att kunna realisera renoveringen i framtiden.

Tanken bakom ”lilla salongen”- en plats för samtal, möten, föreläsningar, skapande och rykande kaffe…

Traditionen att samlas för att samtala & samskapa vill vi gärna ge utrymme för på salongen, och därför vill vi gärna öppna upp lilla salongen än mer för allmänheten. Tanken är framöver att det inte bara ska kunna gå att läsa en bok och ta en kopp kaffe i en avskild hörna med utsikt, eller käka en god brunch medan tedansen kanske svänger loss inne i salongen, men att det också ska växa fram ett rum för just samtal, möten, förläsningar och skapande… Kanske vill du starta en skrivarklubb, dela dina idéer eller ditt engagemang för en särskild fråga, samskapa kring ett projekt, hålla en workshop, bjuda in en författare, eller på annat sätt umgås kring kulturella, kreativa, innovativa eller samhälleliga frågor – då hoppas vi att lilla salongen kan bli en plats för dig.
Succesivt vill vi utveckla lilla salongen och fina till den, fylla den med böcker & media, och finnas till för att facilitera vid önskemål för olika projekt. Som ett första led har vi bjudit in Meri Söderqvist och hennes elever från tekniskt program med inriktning samhällsbyggnad och miljö, där arkitektur och inredningsarkitektur är på schemat, att ta fram nio olika förslag på hänsynsfull renovering utifrån lokalens ursprung, men med blicken framåt.

 

 

lilla salongen