Kulturföreningen Salongen drev A-salen i Folkets Hus som en fri kulturscen i Helsingborg i perioden september 2013 t.o.m. december 2014. Från och med 2015 har föreningen ingen lokal och verksamheten är för närvarande vilande.

salongen border

HISTORIK

Belägen i Folkets Hus ligger den fantastiska Salongen (A-salen) med anor från förra seklets början, och med en rik historia av fantastiska och folkliga arrangemang. Ett arv vi i kulturföreningen Salongen önskar förvalta och utveckla.

Huset uppfördes 1906 efter ritningar av arkitekten Harald Berglin efter att en Folketshusförening några år tidigare upprättats för att finansiera och realisera bygget. Efter diverse turer invigdes Folkets Hus den 2 december 1906. Den stora samlingssalen i huset, A-salen, var länge Helsingborgs största möteslokal och var plats för flera fackliga sammankomsten, men nyttjades även som nöjeslokal och biograf. Senare uppkom även en Teater-Varieté där till exempel Edvard Persson hade några av sina första framträdanden. Teatermannen Ragnar Tell försökte på 50-talet upprätta en fast ensemble för att ge Helsingborg en andra teaterscen. I början av 2000-talet restaurerades A-salen till sitt ursprungliga utseende med väggmålningar och ornament i Jugend-stil och är av många ansedd som Helsingborgs vackraste rum. Sedan 2006 ägs Folkets Hus av ABF.

Från och med den 1 september 2013 tar kulturförening Salongen över driften av A-salen och lanserar sin verksamhet under namnet Salongen

Kulturföreningen Salongen
Salongen drivs av kulturföreningen Salongen, en politiskt och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att bedriva verksamhet i Folkets hus A-sal med inriktning på kultur i ordets bredaste förståelse. Förutom att arrangera gästspel, konserter och egna evenemang, är syftet att facilitera för kulturföreningar, utövande konstnärer, kreativa unga som gamla, att bedriva föreningsverksamhet och genomföra projekt & arrangemang. Vi hyr även ut lokalen till privata arrangemang, företagsevent, konferenser, skolor, bröllop m.m.

Vi värnar om de många aktiviteter och arrangemang som sedan tidigare bedrivs i lokalen och kommer också fr.o.m. 1 september 2013 att erbjuda en mängd nya och kreativa möjligheter för kulturen i Helsingborg. Vi hoppas kunna öppna upp än mer för alla helsingborgare och besökare, erbjuda en rad olika arrangemang med stor bredd, stimulera och skapa möjligheter för kulturutövare att realisera projekt, och inbjuda till intressanta föreläsningar, forum och möten människor emellan.

En salong för alla!
Salongen vänder sig till alla. Som besökare hittar du i vårt program både smalt och brett. Som organisation, företag, skola eller privatperson finns Salongen som en unik plats för att arrangera events, föreläsningar eller fester. Som kulturutövare, idéspruta eller föreningsaktiv hittar du en plats där ditt engagemang och dina idéer välkomnas. Det kan gälla allt från att du har en idé till ett projekt eller att du vill rycka in och hjälpa till vid våra olika arrangemang. Salongens verksamhet bygger till stor del på medverkan och medskapande av alla som önskar och vårt program och våra aktiviteter utformas utifrån ditt engagemang och dina initiativ.

Har du, din organisation, grupp eller skolklass idéer på verksamheter eller evenemang som borde ske på Salongen? Vill du driva ett eget projekt och/eller medverka och hjälpa till på olika evenemang? Kontakta oss på salongen@salongen.net. Ett av våra utvecklingsprojekt är lilla salongen. En plats som vi vill utveckla till ett rum för samtal, idéer, möten, föreläsningar och skapande.

Salongen till uthyrning!
Salongen lämpar sig också för andra arrangemang så som konferenser, företagsevent, föreläsningar, skolavslutningar, skrivningar, fester, bröllop m.m. Vi kan ta emot upp till 350 gäster och har tillgång till den teknik som olika evenemang kan tänkas behövas, samt samarbete med en fantastisk catering.

Folkets Hus har flera övriga salar och lokaler av varierande storlek för uthyrning. Önskar ni hyra eller få information om samtliga lokaler kontaktar ni ABF .

Salongen Bar & Mat
Vid publika arrangemang har vår Bar & Mat också öppet med varierande meny utifrån arrangemang. Önskas catering till ert arrangemang hjälper vi också gärna till.

Som medlem i Salongens Vänner stödjer du Helsingborgs kulturliv aktivt! Ditt medlemskap möjliggör att vår vackra sal i Folkets Hus fortsätter att vara tillgänglig för alla människor i Helsingborg i en rad olika kulturella sammanhang. Du bidrar också till att stödja lokala föreningar och kulturutövare, amatörer såväl som professionella, unga som gamla, som via salongen på olika sett verkar och kan söka stöd för att realisera och framföra sina projekt. Som medlem får du dessutom rabatterade priser till våra evenemang.

Du löser medlemskap antingen på plats i samband med ett arrangemang. Därefter erhåller du ett personligt medlemskort. Medlemskapet kostar 100 kr / säsong (t.e.x 2013/2014).

Föreningsmedlemskap! Vi erbjuder även föreningar möjligheten till föreningsmedlemskap i Salongens Vänner. Priset är 1000 kr / säsong (te.x. 2013/2014). Som medlemsförening erhålls rabatterade priser vid uthyrning av salongen för föreningsarrangemang. Vänligen kontakta oss för information, prisuppgifter, bokningsrutiner och medlemsregistrering för föreningar.

 

Välkommen in i Salongen!

salongen border

 

fra 4