Salongen ger stöd åt olika kulturprojekt i form av tillgång till lokal för repetition och förevisning samt visst ekonomiskt stöd i den mån vi har utrymme. Vi erbjuder också råd, tips och samtal kring projektutveckling om så önskas. På Salongen Lab! som vi kommer att utveckla under hösten har du också möjlighet att gå den kortaste och mest kreativa vägen från idé till resultat/projekt/arrangemang genom att kollaborera, laborera, nätverka och använda de resurser och de verktyg som både salongen och alla medverkande i labbet har.

Vårt projektstöd vänder sig till alla som är fritt verksamma inom kulturen i Helsingborg, såväl professionella som amatörer, i alla åldrar.

Vi gör ett urval av de ansökningar som kommer in kontinuerligt där vi eftersträvar ett brett och mångfaceterat utbud.  Tillgång på utrymme och ekonomiska resurser spelar också in då det är viktigt att vi känner att vi kan erbjuda det som behövs för att projektet ska kunna genomföras på ett kvalitativt och givande sätt.

Har du ett kulturprojekt du vill framföra på Salongen och/eller behöver projektstöd för skickar du en projektbeskrivning till salongen@salongen.net  så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Kriterier:

  • Öppet för alla fritt verksamma kulturutövare i Helsingborg
  • Projektet kan, men behöver inte genomföras på Salongen.
  • Projektet kommer att presenteras på vår hemsida
  • Projektbeskrivning ska presentera idén, syfte/mål, budget, projekttid, deltagare.
Detail of work by,  Photo: Jeppa Sollén

Detail of work by,
Photo: Jeppa Sollén