Vi arbetar på att erbjuda en Artist In Residence på Salongen.
Platsen kommer att innebär en tidsbegränsad tillgång till en kostnadsfri arbetslokal, boende samt en utställning/konsert/scenarrangemang eller likande där arbetet presenteras på Salongen (& eventuellt på annan plats). Platsen kommer att kunna erhållas av verksamma kulturutövare från hela världen.
Vi kommer succesivt att inleda samarbete med olika kulturföreningar/artist in residence runt om i världen där vi också hoppas kunna erbjuda utbyte med kulturutövare från Helsingborg.
För mer information kontakta salongen@salongen.net

English

We will offer a residency for one or more artists from around the world, who wishes to join in our studios for a limited time (up to 2 months). We will offer a works space plus housing for the selected time in the city of Helsingborg, situated by the sea in the South of Sweden, and about an hour from Copenhagen, Denmark. A presentation of the work in our main hall, Salongen, or/and in other suiteble places after the residency is desired. We will also post the work on our web site.

For more information and application, please send a mail to: salongen@salongen.net